..:: MEVZUAT

                                

DENETİMLİ SERBESTLİK İLE İLGİLİ KANUNLAR

     

5402

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu

5395

Çocuk Koruma Kanunu

5237

Türk Ceza Kanunu

5275

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

5271

Ceza Muhakemesi Kanunu

4857

İş Kanunu

5560

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

6291

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun